Szanowni Państwo,

od poniedziałku (18 stycznia 2021 r.) zapraszamy do szkoły uczniów klas I-III.
Informacje dotyczące organizacji pracy zostaną przekazane za pośrednictwem Librusa przez wychowawców klas.

Uczniowie klas IV-VIII kontynuują edukację zdalną.

   
×

Błąd

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów decupage oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

W uzasadnionych przypadkach, zgodnie ze Statutem Szkoły paragraf 52 „Tryb uzyskania oceny zachowania wyższej niż przewidywana” uczniowie mają możliwość wystąpić do wychowawcy klasy z wnioskiem o uzyskanie oceny zachowania wyższej niż przewidywana.

W tym celu należy:

- pobrać wniosek ze strony internetowej szkoły,

- wypełnić i podpisać wniosek,

- odesłać wychowawcy w formie elektronicznej kanałem ustalonym wychowawcą wraz ze zdjęciem lub skanem wniosku podpisanego przez ucznia i rodzica.

Wniosek ma zawierać:

1. uzasadnienie ubiegania się o uzyskanie oceny zachowania wyższej niż przewidywana: uczeń ma napisać, co według niego uzasadnia jego wniosek,

2. opracowanie przez ucznia propozycji realizacji projektu w roku szkolnym 2020/2021 na terenie SP 310, a obejmującego jedną z poniższych kategorii:

- samopomoc uczniowska (jak można wesprzeć uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc innych uczniów),

- Szkolne Koło Wolontariatu (pomysły do realizacji w ramach działalności koła wspierania słabszych i uboższych wokół nas),

- promowanie pozytywnej postawy społecznej (rozwijanie postawy szacunku, akceptacji, zrozumienia, pozytywnej komunikacji, inaczej prewencja przemocy rówieśniczej w różnych jej przejawach),

- promowanie postawy ekologicznej (szacunku dla otaczającego nas świata przyrody i zwierząt oraz zasobów naturalnych),

- rozwijanie społecznego i kulturalnego naszej szkoły (propozycje obchodzenia i upamiętniania istniejących już w kalendarzu szkolnym lub nowych okoliczności, dni historycznych, kulturalnych, społecznych),

3. podpis ucznia i rodzica.

Składając wniosek, uczeń deklaruje aktywny udział w realizacji opracowanego przez siebie projektu w kolejnym roku szkolnym.

W przypadku realizacji projektu, absolwent SP 310 zostanie zaproszony do współpracy – forma będzie ustalona z absolwentem w kolejnym roku szkolnym przez koordynatora realizacji danego projektu.

 

Do pobrania:

Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania

TRYB UZYSKIWANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ

NIŻ PRZEWIDYWANA Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 

Zgodnie z § 50 ust.5:

„Uczeń, który otrzymał propozycję rocznej oceny z zajęć edukacyjnych niezgodną z jego oczekiwaniami, ma możliwość uzyskania wyższej oceny, jeżeli spełni następujące warunki:

1) w ciągu pięciu dni od otrzymania propozycji oceny zgłosi nauczycielowi przedmiotu chęć poprawy oceny i złoży u niego pisemną prośbę (podpisaną przez ucznia i rodzica) o umożliwienie poprawy oceny z danych zajęć edukacyjnych;

2) nauczyciel zawiera z uczniem kontrakt, który uwzględnia:

a) formy podwyższenia przewidywanej oceny klasyfikacyjnej;

b) termin podwyższenia;

c) możliwość  rezygnacji ucznia  z deklarowanej  w kontrakcie chęci uzyskania  oceny rocznej wyższej niż przewidywana;

3) tryb podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych kończy się na 5 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej w danym roku szkolnym;

4) dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel do tygodnia po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.”

 

Kontrakt dotyczący

uzyskania oceny rocznej

wyższej niż przewidywana z zajęć edukacyjnych

 

Instrukcja:

  1. Pobieramy kontrakt.

  2. Wypełniamy w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu ( formy poprawy przewidywanej oceny rocznej).

  3. Podpisujemy (uczeń i rodzic).

  4. Przesyłamy drogą elektroniczną kontrakt do nauczyciela danego przedmiotu.

  5. Czas na wywiązanie się z kontraktu ( termin poprawy przewidywanej oceny rocznej) upływa 5 czerwca 2020 roku.

  6. W przypadku rezygnacji z chęci poprawy przewidywanej oceny rocznej w celu uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana, uczniowie są zobowiązani wypełnić rezygnację i przesłać ją do nauczyciela danego przedmiotu do 5 czerwca 2020 roku.

 

Do pobrania:

 

  1. "Kontrakt dotyczący uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana”

  2. "Oświadczenie ucznia dotyczące rezygnacji z deklarowanej w kontrakcie chęci uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana"

Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą?

 

Umiejętność zmotywowania dziecka do systematycznej pracy jest w obecnym czasie ważnym zagadnieniem. Aby odnieść sukces w tym temacie musimy mieć świadomość, że jest to proces, który twa cały czas, polega na obserwacji swojego dziecka, rozmowach i dawaniu własnego przykładu. Nie da się jedną rozmową załatwić wszystkiego.

Każdy sukces jest okupiony ciężką pracą, determinacją, mierzeniem się z porażkami i rozczarowaniami. Istotne są też dobre codzienne nawyki.

Motywacja jest stanem gotowości do podjęcia działania. Stan, w którym jesteśmy nastawieni na osiągnięcie rezultatów. Ze stanem gotowości wiąże się wysoki poziom energii i koncentracja na zadaniu. To wewnętrzne dyspozycje, które podlegają wpływom wewnętrznym i zewnętrznym.

Wyróżniamy motywację wewnętrzną i zewnętrzną.

Motywacja wewnętrzna to chęć realizacji własnych pragnień ukierunkowanych na odczuwanie satysfakcji i przyjemności. Kiedy podążamy za wewnętrzną motywacją, działając, odczuwamy radość, ciekawość, jesteśmy gotowi do wydłużonej pracy.

Motywacja zewnętrzna to chęć otrzymania konkretnej nagrody lub uniknięcia kary. Nagrody mogą mieć charakter rzeczowy czyli otrzymanie zabawki, telefonu. Nagrodą może być również realizacja potrzeb dziecka: wspólny wyjazd, zgoda rodziców na wyjście do kolegi. Motywować może również chęć uniknięcia kary, przykrej konsekwencji np. otrzymania złej oceny, niezadowolenia rodziców. Motywacja zewnętrzna jest krótkotrwała i chęć podążania za nią kończy się wraz ze zdobyciem nagrody lub uniknięcia kary. Jeżeli trudno jest u dziecka wypracować motywację wewnętrzną należy zacząć od motywacji zewnętrznej, ustalić zasady pracy dziecka za które może osiągnąć określoną nagrodę, ustalić formy sprawdzania, czy zadania zostały wykonane – bardzo przydatny jest tu system żetonowy opisany obszernie na wielu stronach internetowych.

Aby rozwinąć motywację wewnętrzną:

1. Bądź dobrym przykładem. Pokaż jak można zorganizować sobie dzień, wspieraj dziecko w utworzeniu planu dnia.

2. Zapewnij dobrostan psychiczny dziecku – obserwuj dziecko jak odnajduje się w obecnej sytuacji, czy odczuwa duży stres – jeżeli tak to należy wdrożyć techniki radzenia sobie ze stresem – godne polecenia są techniki oddechowe, ćwiczenia z zakresu Integracji Sensorycznej, trening Jacobsona.

3. Wytłumacz dziecku przydatność wiedzy zdobytej w szkole, typowe „to mi się nie przyda w życiu” warto omówić, opisać przydatność przedmiotów. Ważne jest też aby opisać ogólny proces uczenia się jako proces rozwoju osobowości oraz na poziomie fizjologicznym rozwoju komórek mózgowych, im więcej się dowiadujemy, tym więcej połączeń między komórkami neuronowymi, a im więcej połączeń tym szybciej się uczymy, tym więcej wiedzy ogólnej, tym łatwiej łączyć nam otrzymane informacje w całość, tym ogólnie lepiej funkcjonujemy. Mózg aby był sprawny trzeba ćwiczyć ,tak jak mięśnie.

 

4.Wzmacniaj wiarę dziecka we własne siły – chwal za samodzielne podjęcie i wykonanie zadania.

5. Ważne jest aby Twoje dziecko miało od Ciebie wsparcie – nie krytykuj, nie zbywaj ale też nie wyręczaj.
Wg badań brak motywacji do nauki najczęściej wynika z: nadmiaru porażek, dziecko wypracowuje sobie przekonanie o sobie jako osobie, która nie potrafi się nauczyć; zbyt wysokich oczekiwań osób dorosłych; porównywania dziecka z rówieśnikami, rodzeństwem.

 

 

W czasie pandemii książkę znajdziesz w Internecie

Z powodu epidemii koronawirusa zamknięte są szkoły, instytucje kultury i wiele zakładów pracy. Musimy przestawić się na inny tryb nauki, pracy oraz codziennego funkcjonowania. Nie musimy jednak rezygnować z dostępu do literatury. Czytanie książek stanowi doskonałą alternatywę spędzania wolnego czasu, ale także wydaje się świetnym pretekstem do rozmowy z dzieckiem o tym, co dzieje się wokół nas, o wartościach, kłopotach i emocjach. Samodzielny czytelnik odnajdzie w książkach rozrywkę i źródło wiedzy, a niekiedy odpowiedź na nurtujące go pytania. Zachęcam do skorzystania z internetowych źródeł, które można znaleźć pod poniższymi linkami:

https://www.academica.edu.pl/

https://www.europeana.eu/pl/about-us

https://fbc.pionier.net.pl/

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl

https://lektury.gov.pl/katalog-lektur

https://polska-poezja.pl/

https://polona.pl/

https://wolnelektury.pl/

https://www.youtube.com/results?search_query=audiobook+pl+lektury

https://ninateka.pl/filmy/literatura,sluchowiska


W czasie pandemii warto także skorzystać z tymczasowej oferty darmowych e-booków dostępnych pod linkami:

https://www.empik.com/czas-w-domu

https://www.ibuk.pl/

https://www.legimi.pl/ebooki/?pricefrom=0&priceto=0 (kod: czytamy)

http://www.publio.pl/index.html

https://www.storytel.com/pl/pl/audiobooki

Katarzyna Olszewska

W czasie pandemii książkę znajdziesz w Internecie

Z powodu epidemii koronawirusa zamknięte są szkoły, instytucje kultury i wiele zakładów pracy. Musimy przestawić się na inny tryb nauki, pracy oraz codziennego funkcjonowania. Nie musimy jednak rezygnować z dostępu do literatury. Czytanie książek stanowi doskonałą alternatywę spędzania wolnego czasu, ale także wydaje się świetnym pretekstem do rozmowy z dzieckiem o tym, co dzieje się wokół nas, o wartościach, kłopotach i emocjach. Samodzielny czytelnik odnajdzie w książkach rozrywkę i źródło wiedzy, a niekiedy odpowiedź na nurtujące go pytania. Zachęcam do skorzystania z internetowych źródeł, które można znaleźć pod poniższymi linkami:

https://www.academica.edu.pl/

https://www.europeana.eu/pl/about-us

https://fbc.pionier.net.pl/

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl

https://lektury.gov.pl/katalog-lektur

https://polska-poezja.pl/

https://polona.pl/

https://wolnelektury.pl/

https://www.youtube.com/results?search_query=audiobook+pl+lektury

https://ninateka.pl/filmy/literatura,sluchowiska


W czasie pandemii warto także skorzystać z tymczasowej oferty darmowych e-booków dostępnych pod linkami:

https://www.empik.com/czas-w-domu

https://www.ibuk.pl/

https://www.legimi.pl/ebooki/?pricefrom=0&priceto=0 (kod: czytamy)

http://www.publio.pl/index.html

https://www.storytel.com/pl/pl/audiobooki

Katarzyna Olszewska

   

   plan lekcji1  dzwonek  kalendarz

   

RODO  

   

Wolontariat  

skw2

   

Certyfikaty i programy  

 logo ogarnij

szkola z pomyslem

20161025 120343 576x1024

 

wf z klasa

   

Gazetka szkolna  

anafora

   

 indywidualni3

 

   

Ważne strony

 

         
           
anikar   kasisi  rr  bip  

 

 

 

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny