Drodzy Uczniowie i Rodzice, ostatnie trzy miesiące były bardzo trudnym okresem dla polskich szkół.

Musieliśmy odnaleźć się w nowej niecodziennej sytuacji zdalnego nauczania.

Dziękuję Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom oraz wszystkim Pracownikom SP 310

za ich trud i wysiłek.

Życzę, pomimo wszystkich utrudnień, udanego wypoczynku - żeby wakacje były słoneczne, pełne wrażeń, ale też bezpieczne.

Do zobaczenia, mam nadzieję, we wrześniu.

 

 

Jacek Strzyżewski

Dyrektor SP310

sunflower 2351489 640

 

   

 

 

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu?

 

Konieczność zorganizowania dzieciom nauki w domu spadła na nas bardzo niespodziewanie. Nagle z dnia na dzień nasza codzienność zmieniła się o 180 stopni. Wprawdzie dzieci mają swoje stałe miejsce w domu do nauki i odrabiania prac domowych, sytuacja jest jednak inna niż zazwyczaj – dzieci spędzają większość lub cały dzień w domu, nierzadko my również musimy pracować z domu. Jak to wszystko zorganizować?

 

1. Przede wszystkim dajmy sobie, naszym dzieciom i nauczycielom odrobinę wyrozumiałości – jak każda zmiana, aby stała się naszą normalnością potrzeba czasu. Na początku popełniamy błędy, czujemy się w nowej sytuacji niepewnie, łatwo się irytujemy – dajmy sobie czas. Dobra organizacja i efektywna praca będzie z każdym dniem większa.

 

2. Ustalmy z dzieckiem ramy dnia – kiedy funkcjonujemy w określonej strukturze, trzymamy się ustalonych godzin, łatwiej jest nam się zmotywować do działania - zamiast odkładać coś na „później”, „zaraz”, „za chwilę” - wiemy, że mamy na daną aktywność określony czas, wykonujemy ją.
W przypadku dzieci to bardzo pomaga, w określonej strukturze czują się bezpiecznie. Umieśćmy plan w widocznym miejscu, gdy coś idzie nie tak jak powinno – odwołujmy się do niego.

 

Ustalmy zakres czasowy następujących czynności: godzina pobudki, śniadanie, godziny nauki, przerwy w nauce, czas wolny, godzina zasypiania.

 

Jeśli mamy jeden komputer umieśćmy w planie konkretne godziny użytkowania go przez konkretne osoby.
Pamiętajmy też, że ustalając ramy dnia nie powinniśmy planować całego dostępnego czasu, zawsze zdarzy się coś co spowoduje przesunięcie lub opóźnienie w realizacji założeń. Jeżeli weźmiemy na to poprawkę unikniemy niepotrzebnych frustracji.

 

3. Zadbajmy o to aby dzieci były wypoczęte (stałe godziny zasypiania i wstawania), najedzone, pomieszczenia, w których dzieci się uczą niech są wywietrzone.

 

4. W trakcie godzin ustalonych na naukę wyłączmy niepotrzebne rozpraszacze, takie jak TV, radio,. Wyciszmy telefony. Podczas nauki dziecko może słuchać cichej muzyki, powinna ona jednak spełniać pewne warunki: nie powinna zawierać słów, nie może być zbyt powolna i usypiająca. Najlepiej wybrać muzykę klasyczną lub filmową.

 

5. Kiedy dziecko jest już samodzielne w nauce. Pracujmy w czasie kiedy ono się uczy, róbmy sobie przerwy wtedy kiedy ono ma przerwy.

 

6. Zadbajmy o to aby podczas nauki na biurku dziecka były tylko niezbędne rzeczy.

 

7. Pamiętajmy, że kontakty z kolegami i koleżankami z klasy są dla naszych dzieci w tym okresie niezwykle ważne, możliwość omówienia zadanych prac, swoich codziennych aktywności daje dzieciom poczucie wspólnoty, pozwalajmy na te kontakty.

 

Anna Głębocka

 

Konieczność zorganizowania dzieciom nauki w domu spadła na nas bardzo niespodziewanie. Nagle z dnia na dzień nasza codzienność zmieniła się o 180 stopni. Wprawdzie dzieci mają swoje stałe miejsce w domu do nauki i odrabiania prac domowych, sytuacja jest jednak inna niż zazwyczaj – dzieci spędzają większość lub cały dzień w domu, nierzadko my również musimy pracować z domu. Jak to wszystko zorganizować?

1. Przede wszystkim dajmy sobie, naszym dzieciom i nauczycielom odrobinę wyrozumiałości – jak każda zmiana, aby stała się naszą normalnością potrzeba czasu. Na początku popełniamy błędy, czujemy się w nowej sytuacji niepewnie, łatwo się irytujemy – dajmy sobie czas. Dobra organizacja i efektywna praca będzie z każdym dniem większa.

2. Ustalmy z dzieckiem ramy dnia – kiedy funkcjonujemy w określonej strukturze, trzymamy się ustalonych godzin, łatwiej jest nam się zmotywować do działania - zamiast odkładać coś na „później”, „zaraz”, „za chwilę” - wiemy, że mamy na daną aktywność określony czas, wykonujemy ją.
W przypadku dzieci to bardzo pomaga, w określonej strukturze czują się bezpiecznie. Umieśćmy plan w widocznym miejscu, gdy coś idzie nie tak jak powinno – odwołujmy się do niego.

Ustalmy zakres czasowy następujących czynności: godzina pobudki, śniadanie, godziny nauki, przerwy w nauce, czas wolny, godzina zasypiania.

Jeśli mamy jeden komputer umieśćmy w planie konkretne godziny użytkowania go przez konkretne osoby.
Pamiętajmy też, że ustalając ramy dnia nie powinniśmy planować całego dostępnego czasu, zawsze zdarzy się coś co spowoduje przesunięcie lub opóźnienie w realizacji założeń. Jeżeli weźmiemy na to poprawkę unikniemy niepotrzebnych frustracji.

3. Zadbajmy o to aby dzieci były wypoczęte (stałe godziny zasypiania i wstawania), najedzone, pomieszczenia, w których dzieci się uczą niech są wywietrzone.

4. W trakcie godzin ustalonych na naukę wyłączmy niepotrzebne rozpraszacze, takie jak TV, radio,. Wyciszmy telefony. Podczas nauki dziecko może słuchać cichej muzyki, powinna ona jednak spełniać pewne warunki: nie powinna zawierać słów, nie może być zbyt powolna i usypiająca. Najlepiej wybrać muzykę klasyczną lub filmową.

5. Kiedy dziecko jest już samodzielne w nauce. Pracujmy w czasie kiedy ono się uczy, róbmy sobie przerwy wtedy kiedy ono ma przerwy.

6. Zadbajmy o to aby podczas nauki na biurku dziecka były tylko niezbędne rzeczy.

7. Pamiętajmy, że kontakty z kolegami i koleżankami z klasy są dla naszych dzieci w tym okresie niezwykle ważne, możliwość omówienia zadanych prac, swoich codziennych aktywności daje dzieciom poczucie wspólnoty, pozwalajmy na te kontakty.

Anna Głębocka

Szanowni Państwo,

 

w załączeniu przekazujemy apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do rodziców/opiekunów prawnych w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 - 25 marca 2020 r.

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

Generated button

 

 

List Pana Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego  do Rodziców

Generated button

Komunikaty na stronie www Biura Edukacji dot. zmian w rekrutacji do klas I w SP oraz do przedszkoli (w różnych językach):

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22121_zmiana-zasad-rekrutacji-do-przedszkoli-i-i-klas

Generated button

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że wystartowały zapisy na Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy i Akademie Młodego Ekonomisty – bezpłatnych Zapisy do  dla uczniów 5. i 6. oraz 7. i 8. klas szkół podstawowych. Organizatorem spotkań jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych wraz z Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Zapisy odbywają się poprzez formularze elektroniczne: http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/zapisy2 oraz http://www.gimversity.pl/zapisy2.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (EUD) i Akademia Młodego Ekonomisty (AME) to programy edukacji ekonomicznej działające w systemie semestralnym, gdzie każdy semestr nauki obejmuje sześć 90-minutowych spotkań, złożonych z wykładu i części warsztatowej. Zajęcia nawiązują do wybranej tematyki z sześciu obszarów: „Zarządzanie”, „Marketing”, „Otoczenie gospodarcze”, „Finanse przedsiębiorcy”, „Praktyka biznesu” oraz „Efektywne doskonalenie się” i prowadzone są przez nauczycieli akademickich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz uznanych ekspertów.

Młodzi słuchacze EUD i AME otrzymują specjalne papierowe indeksy, nawiązujące stylistyką do tradycyjnych dokumentów studenckich. Biorąc udział w kolejnych zajęciach zbierają w nich wpisy będące poświadczeniem obecności na wykładach. Każdy student uczestniczący w minimum 4 z 6 spotkań w danym semestrze, otrzymuje dyplom ukończenia nauki, z podpisem przedstawiciela władz uczelni, na której odbywały się zajęcia. Osoby obecne na wszystkich wykładach mogą liczyć na certyfikat z wyróżnieniem. Najlepsi studenci otrzymują również wartościowe nagrody rzeczowe!

Szczegółowe informacje dotyczące programów znajdują się na stronach internetowych: wwww.uniwersytet-dzieciecy.pl (EUD) oraz www.gimversity.pl (AME).

Zachęcamy do pobrania plakatu (Kliknij TUTAJ).

 

Z poważaniem
Organizatorzy
Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego i
Akademii Młodego Ekonomisty

Szanowni Państwo,

 

w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły powinny stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, przy czym podejmowane działania powinny być adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi procedurami.

Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego br. obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych czy zamykanie szkół. 

W celu uzyskania bieżących informacji o zasadach postępowania, w konkretnych, indywidualnych przypadkach dyrektor szkoły powinien skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Osoby, które przebywały w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny: niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Także w przypadku, gdy po powrocie nie zaobserwowano wspomnianych objawów przez 14 dni należy kontrolować swój stan zdrowia:

 • codziennie mierzyć temperaturę ciała
 • wrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

W przypadku wystąpienia tych symptomów należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji na stronie GIS.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do: Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Więcej informacji w komunikacie z 25 lutego br. na stronie GIS.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach:

Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.premier.gov.pl

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

 

Dotyczy: realizacji doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

 

uprzejmie informuję, że Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES realizują zadania wzmacniające funkcję doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych. Celem zintensyfikowanych działań jest przede wszystkim wsparcie uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych, przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego i wskazanie korzyści w podejmowaniu przez uczniów dalszej nauki w szkołach kształcących w zawodach.

W roku szkolnym 2019/2020 przygotowane zostały następujące formy wsparcia:

 1. uczniowie i rodzice mogą uzyskać indywidualną pomoc i wsparcie w zakresie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych :

 1. w szkołach (w 110 szkołach podstawowych m.st. Warszawy realizowany jest projekt pt. „Sięgnij
  po więcej!-rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy”.
  W związku z tym uruchomione zostały tam Punkty Informacji i Kariery, w których udzielane jest indywidualne wsparcie i przeprowadzana jest między innymi diagnoza predyspozycji edukacyjno-zawodowych uczniów). W pozostałych szkołach zadania te są realizowane przez doradców zawodowych, psychologów, pedagogów oraz wychowawców klas;

 2. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych na terenie m.st. Warszawy https://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/21962-poradnie-psychologiczno-pedagogiczne-mst ;

 3. W Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES: https://crdz.wcies.edu.pl/index.php/indywidualne-konsultacje-z-doradcami-zawodowymi;

 4. W Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego http://www.pm.waw.pl/pracownie/wspolpraca-i-projekty-edukacyjne/centrum-informacji-i-doradztwa-mlodziezowego;

 1. do końca roku szkolnego 2019/2020 realizowany będzie cykl spotkań w szkołach kształcących w zawodach, dla nauczycieli realizujących zadania doradców zawodowych pt. Oferta warszawskich szkół a nowe trendy w edukacji zawodowej. Terminy kolejnych spotkań będą zamieszczane na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy;

 2. opracowana i udostępniona została prezentacja pt. Rodzic jako doradca swojego dziecka
  przy wyborze szkoły ponadpodstawowej
  . Może być ona wykorzystywana zarówno podczas spotkań
  z rodzicami uczniów klas VIII szkół podstawowych, jak też podczas zajęć z doradztwa zawodowego
  z uczniami. Rekomenduje się, aby do końca kwietnia 2020 r. w każdej szkole podstawowej zostały przeprowadzone spotkania z rodzicami z wykorzystaniem zamieszczonego materiału.
  http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/21931-rodzic-jako-doradca-swojego-dziecka-przy;

 3. Wszyscy nauczyciele realizujący zadania z zakresu doradztwa zawodowego mogą korzystać z indywidualnych konsultacji i uzyskać wsparcie dotyczące sposobu realizacji doradztwa zawodowego w szkole. Konsultacje odbywają się w każdy poniedziałek od godz. 14.00 do 18.00 w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przy ul. Starej 4. Obowiązują zapisy elektroniczne z wykorzystaniem adresów e-mail podanych na poniższej stronie:

http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/21950-konsultacje-dla-osob-realizujacych-w

Przypominam jednocześnie, że zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. poz. 325) określa treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, sposób realizacji doradztwa zawodowego oraz zadania doradcy zawodowego.

W § 4 pkt 2 uchwały nr LXIII/1748/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3419) wymiar ten został ustalony na poziomie 22 godzin tygodniowo.

Niezależnie od tego, komu zostaną przydzielone godziny doradztwa zawodowego (czy będzie 
to nauczyciel przedmiotu, czy specjalista), pensum będzie wynikało z uchwały organu prowadzącego, jako pensum doradcy zawodowego.

Należy pamiętać, że na podstawie art. 42 ust. 5c Karty Nauczyciela, nauczycielom realizującym
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.

W przypadku braku w szkole doradcy zawodowego, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. poz. 325),
do roku szkolnego 2021/2022 włącznie, dyrektor szkoły może powierzyć prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo oświatowe, innemu nauczycielowi lub osobie, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe [podstawa prawna: § 9 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. poz. 325)].

Bardzo proszę o przekazanie pisma wszystkim dyrektorom szkół podstawowych na terenie Państwa Dzielnic oraz zobowiązanie dyrektorów do poinformowania nauczycieli i rodziców o istniejących obecnie możliwościach wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego.

Dyrektor

Biura Edukacji

Joanna Gospodarczyk

 

LATO W MIEŚCIE w SP 310

WAŻNE!

Informacja dotycząca pierwszego dnia akcji Lato w Mieście w SP310

12 sierpnia 2019 r. pierwsze grupy dzieci będą mieć zajęcia na basenie, w hali sportowej oraz na kręgielni. Prosimy zatem, by już od poniedziałku wszystkie dzieci miały ze sobą:

 • strój kąpielowy, czepek, klapki i ręcznik

 • strój sportowy i obuwie na zmianę na halę i kręgielnię z gumowaną (najlepiej jasną) podeszwą.

 

 

Szanowni Państwo!

 

Zgodnie z regulaminem Punktu Dziennego Pobytu rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest:

 • Najpóźniej do godz. 8.30. - przyprowadzić dziecko

 • Najpóźniej do godz. 8.30. ew. odwołać obiad w przypadku nieobecności dziecka w danym dniu osobiście lub telefonicznie (nr tel. 22 6412488)

 • Do godz.17.00. – odebrać dziecko

Przyprowadzenie dziecka po wskazanej godzinie, ze względów proceduralnych, może skutkować tym, iż dziecko nie weźmie udziału w planowanym wyjściu poza teren placówki.

Bardzo prosimy o przestrzeganie godzin przyprowadzania i odbioru dziecka.

Każde dziecko przynależy do określonej grupy.

Proszę o sprawdzenie jej numeru oraz harmonogramu zajęć i wyjść na dany dzień.

Grupy mają stałą liczbę uczestników przez cały okres trwania akcji Lato w Mieście. Nie ma możliwości zmiany grupy przez dziecko.

Prosimy o zaopatrzenie dzieci w butelki na wodę oraz nakrycia głowy

Prosimy o sprawdzanie - w planie na dany dzień rodzaju zajęć sportowych, w których będzie uczestniczyło dziecko i przygotowanie odpowiedniego stroju:


- basen – klapki, czepek, ręcznik, strój kąpielowy;


- hala sportowa; kręgielnia – buty na zmianę, koszulka, spodenki.

 

LATO W MIEŚCIE 2019

PLAN DNIA

 

7.00. – 8.30. – przyprowadzanie uczestników do świetlicy; zaznaczanie na listach obecności

8.30. – 9.00. – drugie śniadanie (we własnym zakresie)

9.00. - 13.00– zajęcia zorganizowane poza punktem dziennego pobytu

12.30. – 13.00. - obiad - I tura

13.30. – 14.00. - obiad - II tura

14.30. – 17.00. zajęcia świetlicowe, sportowe,plastyczno – techniczne, tematyczne, gry planszowe itp.

 

 

 

Szaowni Rodzice!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej została ogłoszona rekrutacja do czwartej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

 Jesteśmy przekonani, że możliwość swobodnego wyrażania własnych poglądów przez dzieci i młodzież w sprawach bezpośrednio ich dotyczących, ma istotne znaczenie.

Rada jest organem pomocniczym ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych w ministerstwie, odnoszących się do spraw dzieci i młodzieży oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji.

Do Rady kandydować mogą uczniowie szkół znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci tych szkół, którzy do dnia 31 lipca br. nie ukończą 21. roku życia.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w komunikacie na stronie internetowej ministerstwa (link: https://www.gov.pl/web/edukacja/men-oglasza-nabor-do-rady-dzieci-i-mlodziezy).

Z wyrazami szacunku

Biuro Organizacyjne

Ministerstwo Edukacji Narodowej

9. Międzynarodowy Puchar Warsa i Sawy

w Akrobatyce Sportowej 17-19 maja 2019 r.

W 2019 r. najważniejszym przedsięwzięciem sportowym Warszawsko-Mazowieckiego Związku Sportów Gimnastycznych będzie przeprowadzenie cyklu imprez sportowych w ramach „Wielkiego Warszawskiego Touru Gimnastycznego”. Pierwsze zawody Touru to9. Międzynarodowy Puchar Warsa i Sawy w Akrobatyce Sportowej, który rozegrany zostanie w dniach 17-19 maja 2019 r., w Hali „Arena Ursynów”, przy ul. Pileckiego 122 w Warszawie. Puchar W&S odbywa się pod auspicjami FIG - Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej i pod Patronatem Sportowym Polskiego Związku Gimnastycznego. Honorowy Patronat nad 9. Pucharem W&S sprawuje Polski Komitet Olimpijski, obchodzący w tym roku stulecie swego istnienia. Patronat nad zawodami objął także Prezydent m. st. Warszawy, Rafał Trzaskowski.

Akrobatyka to następujące konkurencje: dwójki mężczyzn, dwójki kobiet, dwójki mieszane, trójki kobiet i czwórki mężczyzn. Zespoły wykonują układ statyczny, w którym dominują elementy siłowe, wytrzymałościowe np. podnoszenia, wagi, trzymania, stójki, piramidy; układ dynamiczny, w którym ćwiczenie jest oparte na ruchu np. skoki, salta, śruby, itp. oraz układ mieszany. Wszystko musi zachować rytm, zgranie, harmonię ruchów, synchronizację i zgodność z muzyką.

Akrobatyka to także wielobarwność, rewia sportowych strojów, uroda, siła i odwaga, a także wielkie zaufanie do partnera. To taki sportowy cyrk, w którym niezwykle ważne jest zaufanie i wspólne zgranie.

Szczególnie zapraszamy najmłodszych sympatyków akrobatyki. Dzieci mogą przyjść wraz z rodzicami w czwartek, 16 maja o godzinie 12.00, do Hali „Arena” na „Pierwszy krok gimnastyczny” i pod okiem najlepszych trenerów odbędą prawdziwy trening (potrzebny strój gimnastyczny).

Uroczyste Otwarcie Turnieju nastąpi w piątek 16 maja o godzinie 15.00 . Tuż po ceremonii otwarcia występy zawodników klasy mistrzowskiej

Zapraszamy wszystkich sympatyków akrobatyki

Komitet Organizacyjny Zawodów

www.gim-akro.waw.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Miłość, radość, satysfakcja czyli życiowa mapa

 

Jesteś rodzicem lub opiekunem?

Jesteś lub będziesz rodzicem/opiekunem małego dziecka?

Chcesz zdobyć wiedzę jak kompetentnie wspierać swoje dziecko?

Zależy Ci na kompleksowej wiedzy?

 

Fundacja Studio Psychologii Zdrowia zaprasza rodziców i opiekunów z M. St. Warszawy, Dzielnicy Ursynów do udziału w bezpłatnych spotkaniach:

 

„Narzędziownia zrozumienia” – czyli oswajamy zabawowy język dziecka

Termin do wyboru: 25 kwietnia 2019 godz.9.00-13.00 lub 9 października 2019 godz. 9.00-13.00

 

„Jak ujarzmić stres” – oswajamy rodzicielski stres

9 maja 2019 godz.9.00-13.00

 

„Ja jako rodzic” – moja siła, moja rola, moje możliwości.

Termin do wyboru: 23 maja 2019 godz. 9.00-13.00 lub 19 września 2019 godz. 9.00-13.00

 

„Złość a komunikacja w rodzinie” – oswajamy złość

6 czerwca 2019 godz.9.00-13.00

         

„Emocje w naszej rodzinie” –

Termin do wyboru: 18 czerwca 2019 godz.9.00-13.00 lub 3 października 2019 godz. 9.00-13.00

 

„Ojej, będziemy rodzicami” – dla tych oczekujących i rodziców dzieci do 1 r.ż.

13 czerwca 2019 godz.9.00-13.00

 

„Małe, kompetentne dziecko” – czyli dodajemy skrzydeł!

27 czerwca 2018 godz.9.00-13.00

 

Dziadkowie – rola dziadków w rodzinie”

30 maja 2019 godz.9.00-13.00

 

„O potrzebach małych dzieci"

25 września 2019 godz. 9.00-13.00

 

„Rodzinna apteczka” czyli spotkanie z pediatrów

26 września 2019 godz. 9.00-12.00

 

Zapraszamy także do korzystania z bezpłatnych konsultacji indywidualnych ze specjalistami

 

Podczas spotkań czas umilać nam będzie pyszna herbata, aromatyczna kawa a także smaczny i zdrowy poczęstunek

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia dla młodzieży!

Spędź miło czas,

Poznaj nowych ludzi,

W przyjemnej atmosferze zdobądź nowe kompetencje.

Stres nie musi być straszny  (11-13 lat)

Kiedy? 8.04.2019 g. 9.00-13.00

W jakim miejscu? Ciepło Zimno Bistro AL. Komisji Edukacji Narodowej 49, Warszawa

Jeśli chcesz aby stres był Twoim sprzymierzeńcem
odważnie podejmować nowe wyzwania,
znaleźć dobre dla siebie sposoby radzenia sobie z tremą i stresem...
to ten warsztat jest dla Ciebie!

Moje poczucie wartości (12-14 lat)

Kiedy? 8.04.2019 godz. 10.00-14.00

Gdzie? PIK ul. Dereniowa 52/54

Chcesz polubić siebie,
poznać mocne strony,
wykorzystać swój potencjał i nabrać pewność…
to ten warsztat jest dla Ciebie!

"Mapa zawodowych marzeń" - warsztaty psychologiczne (11-13 lat)

Kiedy? 9.04.2019 g. 9.00-13.00

W jakim miejscu? Ciepło Zimno Bistro AL. Komisji Edukacji Narodowej 49, Warszawa

Ramowy program:

- Czy pasja może stać się pracą?

- mapa sukcesu - czyli to co robię dziś, wpływa na to co za kilka lat

- Kompetencje ważne w każdej pracy - co to?

- Fantazjujemy i realizujemy

"Moja przyszłość - mój wpływ" - zajęcia dotyczące wyboru ścieżki życiowej dla nastolatków  (11,5-15 lat)

Kiedy? 10.04.2019 g. 9.00-13.00

W jakim miejscu? Ciepło Zimno Bistro AL. Komisji Edukacji Narodowej 49, Warszawa

Ramowy program:

- Ścieżka zawodowa - czy jedna na całe życie?

- Współczesność - ile pasji tyle zawodów?

- Kompetencje ważne w każdej pracy - co to?

- Moja mapa marzeń - moja mapa wymarzonej pracy

- Marzenia mogą być rzeczywistością - Mój wpływ!

"Moje kompetencje - moją siłą" - warsztat psychologiczny o kompetencjach społecznych (11,5-15 lat)

Kiedy? 11.04.2019 g. 9.00-13.00

W jakim miejscu? Ciepło Zimno Bistro AL. Komisji Edukacji Narodowej 49, Warszawa

Ramowy program:

- Mapa kompetencji społecznych;

- Moje mocne strony i to czego JESZCZE nie potrafię;

- Korzystam z możliwości - czyli jak mogę doskonalić to co ważne?

- Kompetencje = dobre relacje = dobra praca = satysfakcjonujące życie.

"Wytańczmy emocje" - warsztat psychologiczno-taneczny - warsztat (11-13 lat)

Kiedy? 12.04.2019 g. 9.00-13.00

W jakim miejscu? Ciepło Zimno Bistro AL. Komisji Edukacji Narodowej 49, Warszawa

Ramowy program:

- Taniec moja pasja;

- Emocje w tańcu;

- Taneczne relacje;

- Psychologia i taniec

- oswajamy swoją własną drogą

 

Chcesz się zapisać?

Masz pytania?

A może zapytać, czy to na pewno to czego szukasz?

 

Dzwoń! Pisz!

Kasia 533 300 401/ Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Aby wziąć udział w zajęciach wymagana jest zgoda rodzica.

 

Zajęcia realizowane są w ramach dwóch projektów:

„Miłość, radość, satysfakcja czyli życiowa mapa” – projekt jest współfinansowany przez Dzielnicę Ursynów M.St. Warszawy

„Tornado zagrożeń – świadomy rodzic i świadomy nastolatek” - projekt jest finansowany przez Dzielnicę Ursynów M.St. Warszawy

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Dyrektora Szkoły Ewy Podpory zapraszamy na Ursynowskie Targi Szkół Średnich, które odbędą się 25.04.2019 r. w godz.17.00-19.00 w siedzibie naszej szkoły. Szczegóły w załączniku.

Ponadto prosimy aby Państwa uczniowie klas ósmych i trzecich gimnazjum wypełnili ankietę dostępną pod podanym linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/1JOCZpm9pV6WYybcDZ_YIE6hSHMs87bFLCkBj_XOg61k/edit

Wyniki ankiety zostaną zaprezentowane podczas Targów Ursynowskich Szkół Średnich.

Dyrekcja CLVIII Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej
02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 2
http://158liceum.edu.pl/
tel: +48 22 643 20 33
 

Generated button

Poniżej  znajduje się list Prezydenta m.st. Warszawy pana Rafała Trzaskowskiego skierowany do rodziców:

Generated button

 

 

Druki ZUS i instrukcję dla rodziców chcących skorzystać z zasiłku opiekuńczego przysługującego

z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat

w związku z nieprzewidywanym zamknięciem placówki oświatowej.

 

Linki do czystych druków poniżej:

 

Oświadczenie dla pracodawcy

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36

Generated button

Wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15

Generated button

 

 

Druki ZUS i instrukcję dla rodziców chcących skorzystać z zasiłku opiekuńczego przysługującego

z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat

w związku z nieprzewidywanym zamknięciem placówki oświatowej.

 

Linki do czystych druków poniżej:

 

Oświadczenie dla pracodawcy

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36

Generated button

Wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15

Generated button

 

 

Informacja ZNP ze strony http://www.znp.ugnowytarg.pl/


INFORMACJA

dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli,

w których odbędzie się strajk

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika).

O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym

za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy).

Informacja ZNP ze strony http://www.znp.ugnowytarg.pl/


INFORMACJA

dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli,

w których odbędzie się strajk

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika).

O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym

za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy).

Szanowni Państwo,

Rodzice Sześciolatków

Zapraszam wszystkich Państwa do zainteresowania się ursynowskim projektem „Aktywny Sześciolatek w pierwszej klasie”.

Aktywny Sześciolatek w pierwszej klasie” to pomysł na to jak poprzez wcześniej rozpoczętą, ciekawie zorganizowaną edukację, zwiększyć szanse Państwa dzieci na sukces
w dorosłym życiu. Start dziecka w szkole będzie łatwiejszy dzięki realizacji
dwumiesięcznego programu adaptacyjnego, który rozpocznie się 1 września 2019 r. i pozwoli uczniom poznać nowe otoczenie, kolegów i koleżanki, strukturę szkoły oraz nauczycieli i innych pracowników.Dziećmi zaopiekują się nie tylko odpowiednio przygotowani do pracy z dzieckiem sześcioletnim nauczyciele, ale również grupa specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Podobnie jak w tym roku, organizacja zajęć w przyszłym roku szkolnym będzie uwzględniała potrzeby rozwojowe sześciolatków poprzez m.in.: kreatywne wykorzystywanie przestrzeni szkolnych i zapewnianie dzieciom różnych aktywizujących działań edukacyjnych, tworzenie warunków do rozwijania talentów i zainteresowań podczas zajęć dodatkowych. Praca nauczycieli świetlicy będzie skorelowana z pracą nauczycieli uczących w klasie.

Zapewniam, że nauka w szkole nie musi być tylko obowiązkiem. Może być również wspaniałą przygodą i zabawą dającą szansę na rozwój kreatywności i samodzielności oraz zdobycie wielu ciekawych doświadczeń i nabywanie umiejętności, których wykonywanie będzie sprawiało dzieciom radość. Na dzieci sześcioletnie czeka naprawdę atrakcyjna oferta zajęć dodatkowych i programów edukacyjnych.

Projekt „Aktywny Sześciolatek w pierwszej klasie” jest propozycją dla tych rodziców, którzy uważają, że ich dziecko powinno rozpocząć edukację szkolną w wieku sześciu lat. Obowiązek szkolny zaczyna się od 7 roku życia, ale ustawodawca pozostawił rodzicom sześciolatków prawo do decydowania o wcześniejszym rozpoczęciu edukacji szkolnej,
pod warunkiem, że dziecko osiągnęło tzw. dojrzałość szkolną.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej naszej dzielnicy www.ursynow.pl oraz już wkrótce na stronach internetowych wszystkich szkół podstawowych i przedszkoli. Dodatkowych informacji będą udzielali również dyrektorzy wymienionych wyżej placówek W dniu 14 lutego br. w Szkole Podstawowej nr 340, w godzinach od 17.00
do 20.00 będzie można porozmawiać z nauczycielką, prowadzącą w tym roku szkolnym projekt „Aktywny Sześciolatek” w tej placówce.

Burmistrz

Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy

Robert Kempa

 

 


 

Aktywny Sześciolatek w I klasie”

W dzisiejszych czasach dzieci szybciej osiągają tzw. „dojrzałość szkolną” i w większości są gotowe do wcześniejszego podjęcia nauki. W wieku sześciu lat dziecko jest zaciekawione otaczającą go rzeczywistością, ma chęć poznawania świata, z łatwością podejmuje nowe wyzwania.  Nauka nowych rzeczy może być dla niego przyjemnością, a jeśli proces edukacyjny jest dobrze zorganizowany, nie potraktuje jej jako przymusu.

Co zyska Sześciolatek uczestnicząc w projekcie:

 • 4 godziny zajęć dodatkowych tygodniowo dla klasy (w tym 1 h zajęć języka obcego, wyboru pozostałych 3 h dokonają wspólnie szkoła i rodzice),

 • atrakcyjnie zorganizowane zajęcia świetlicowe - w ramach pracy świetlicy szkolnej
  m.in. zajęcia rozwijające kreatywność
  (np. szachy, robotyka, programowanie, trening twórczości),

 • nauczanie z wykorzystaniem metody projektu - jedna z najbardziej skutecznych metod edukacji polegającej na samodzielnej pracy uczniów – indywidualnej lub zespołowej
  nad zadanym tematem (może trwać kilka tygodni lub miesięcy) - metoda może być stosowana już w przedszkolu,

 • naukę na I zmianę,

 • 4 bezpłatne bilety do kina/teatru w ramach wyjść klasowych, wpisujących się
  w realizację edukacji kulturalnej,

 • program „Sześciolatek bez prac domowych”,

 • udział w bezpłatnym „Programie Pomocy Przedmedycznej” – program będzie realizowany przez certyfikowanych edukatorów, zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej wprowadzają dzieci w tematykę zasad dotyczących bezpieczeństwa
  oraz prostych czynności ratowniczych, dziecko po realizacji programu powinno:

  • wiedzieć, jak zachować się w sytuacji, gdy ktoś straci przytomność, w sytuacji krwotoku z nosa, poparzenia,

  • potrafić powiadomić odpowiednie służby o sytuacji niebezpiecznej - znać numery 112, 999, 997, 998,

  • wskazywać i nazywać przedmioty związane z udzielaniem pierwszej pomocy: bandaż, woda utleniona, plaster, gaza,

  • umieć udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej,

  • znać zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unikać ich;

  • wiedzieć, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych,

  • w miarę samodzielnie radzić sobie w sytuacjach życiowych i próbować przewidywać skutki swoich zachowań,

  • potrafić się przedstawić i wiedzieć, komu można podawać informacje na temat danych osobowych,

 • udział w bezpłatnych programach sportowych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego (instruktorów i trenerów):

  • Sportowy Sześciolatek” (przygotowanie do gier zespołowych - nauka współpracy w grupie, działania według ustalonych zasad, poznanie podstaw wybranych gier zespołowych).

  • Od zabawy do sportu” – projekt miejski, mający na celu podniesienie sprawności fizycznej dzieci z najmłodszej grupy szkolnej, która ma najmniejsze szanse na korzystanie z profesjonalnie prowadzonych lekcji wychowania fizycznego w szkole. Projekt jest inicjatywą, propagującą ruch i sport wśród najmłodszych bez kierowania ich na drogę rywalizacji sportowej. Łączy rozwój motoryczny z rozwojem społecznym (integracja uczniów, nauczycieli
   i rodziców, zdrowe zasady współzawodnictwa, kultura aktywnego kibicowania).

 • bezpłatną „Wyprawkę Małego Sportowca” (strój sportowy + bidon + worek),

 • udział w działaniach propagujących i wspierających zdrowy tryb życia: „Aktywna przerwa”, „W zdrowym ciele zdrowy duch” – program zajęć ruchowych na świeżym powietrzu, „Wiem co jem”, „Czas na relaks”.

 • możliwość korzystania z 3 posiłków dziennie,

 • zajęcia wspierające rozwój psychomotoryczny,prowadzone przy wsparciu szkolnych specjalistów oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Projekt będzie realizowany w oddziałach z co najmniej 75% udziałem sześciolatków.

 

Szanowni Państwo!

Przypominamy, iż w dniu dzisiejszym tj. 4.XII.2018 r. o  12.00 rozpoczynają się zapisy do Warszawskiego "Programu Zima w Mieście" 2019.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biura Edukacji pod adresem:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/warszawski-program-zima-w-miescie

oraz bezpośrednio w systemie zgłoszeń pod adresem:

https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl/vintro-parents//main_inactive.action

 

16 października 2018 r odbędzie się konferencja dla Rodziców uczniów klas VII,  VIII i gimnazjalnych

"Rodzic doradcą swego dziecka w projektowaniu ścieki edukacyjnej i zawodowej"

Generated button

Szanowni Rodzice

W imieniu Ursynowskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Warszawy pragnę zaprosić do współpracy uczniów ursynowskich szkół chcących poznać naszą dzielnicę, jej teraźniejszość i historię oraz środowisko naturalne.

Zaplanowaliśmy krótkie wycieczki do miejsc zabytkowych i historycznych Ursynowa, podczas których zwiedzimy m. in.: Park i Pałac Natoliński, Pałacyk Juliana Ursyna Niemcewicza, Tor wyścigów konnych Służewiec i miejsca pamięci. W ramach warsztatów przyrodniczych Piękno ursynowskiej przyrody zorganizujemy wycieczki z botanikiem do Lasu Kabackiego, oczka wodnego na Moczydle, przejdziemy Aleją Lipową i Aleją Kasztanową. Będziemy podziwiać zabytki ursynowskiej przyrody oraz zwiedzimy enklawy roślinności chronionej.

Podczas wspólnych zajęć chcielibyśmy opowiedzieć o historii Ursynowa, przedstawić jak powstawał, zastanowić się jakim miejscem do życia jest dzisiaj oraz przekazać informacje w jaki sposób można aktywnie uczestniczyć
w procesach jego rozwoju i
przekształcania.

 

Grażyna Wójtowicz

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy

Oddział Ursynów

 

Informacja dla  uczniów, rodziców i nauczycieli od pracowników Politechniki Warszawskiej PW Junior w sprawie  wsparcia  w edukacji przedmiotów politechnicznych:

PW Junior pragnie pomóc uczniom w bardziej świadomym poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie
„Kim chcę zostać?”.

PW Junior to Politechnika Warszawska w wersji dla nastolatków. Wszystko odbywa się prawie tak,
jak na prawdziwej uczelni. Pracownicy PW prowadzą regularne wykłady i ćwiczenia w pracowniach PW. W przystępny i praktyczny sposób młodzież poznaje wiele zagadnień związanych z naukami ścisłymi oraz wydziały PW.

W związku z reformą oświaty, Politechnika Warszawska zmodyfikowała inicjatywę PW Junior. Bazując
na podstawie programowej opracowaliśmy autorskie zajęcia z przedmiotów ścisłych. Od ubiegłego roku tworzymy przewodnik „Gdzie coś wartościowego z przedmiotów ścisłych można znaleźć w Internecie?”

Rekrutacja do liceów w maju 2019r. będzie bardzo trudna, gdyż „nakładają” się 2 roczniki – jeden
kończący szkołę podstawową oraz drugi gimnazjum, a miejsc w liceach raczej nie przybędzie. Chcemy aktywnie wesprzeć juniora w tym trudnym okresie.

Obecnie trwa rekrutacja rezerwowa na rok akademicki 2018/19.

Dotychczasowe 6 edycji PW Junior pokazało niesamowitą kreatywność i aktywność młodzieży. Jesteśmy pewni, że dzięki pracy zespołowej nasze dzieci w przyszłości stworzą wynalazki, które odniosą światowy sukces. Jednakże PW Junior to przede wszystkim dobra zabawa i nowe doświadczenia. 

Więcej szczegółów na stronie internetowej: www.pwjunior.edu.pl.

Pomagamy rozwijać potencjał Juniorów

Warszawa, 18 maja 2018 r.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum,

wdrażanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum.

Pragnę przypomnieć, że postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych. Jednocześnie podkreślam, że absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów nie będą rywalizowali ze sobąo te same miejsca.Będą oni ubiegać się o przyjęcie do innych typów szkół.

Uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub
3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum mogą ubiegać się o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Pragnę podkreślić, że obie te grupy będą realizowały odrębne programy nauczania.

Szkoły i samorządy przygotowują się do przyjęcia od 1 września 2019 r. większej liczby kandydatów. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwiększenie liczby klas I nie spowoduje istotnych problemów związanych z zapewnieniem odpowiedniej liczby
sal lekcyjnych.

Przypomnę również, że postępowanie rekrutacyjne będzie obejmowało m.in. następujące kryteria:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum
  z wyróżnieniem,
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum.

W przypadku dodatkowych wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół i kuratorzy oświaty. Od 1 września br. we wszystkich kuratoriach zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne, w których rodzice uczniów obecnych klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum uzyskają informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020. Ponadto od początku września 2018 r. pytania związane z naborem będzie można kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Ustalenie sieci publicznych szkół ponadpodstawowych pozostaje
po stronie samorządów. Odbywa się ono po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej deklaruje pełne wsparcie
i gotowość współpracy z samorządami.

Zapewniam, że szkoły będą przygotowane na przyjęcie uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Mam nadzieję, że ich oferta edukacyjna spełni oczekiwania zarówno absolwentów szkół podstawowych, jak i gimnazjów.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

 

 

Generated button

 

Generated button

 

 

Aktywny Sześciolatek w pierwszej klasie”- informacje dodatkowe

W dzisiejszych czasach dzieci szybciej osiągają tzw. „dojrzałość szkolną” i w większości są gotowe do podjęcia nauki. W wieku sześciu lat dziecko jest zaciekawione otaczającą go rzeczywistością, ma chęć poznawania świata, z łatwością podejmuje nowe wyzwania. Nauka nowych rzeczy jest dla niego przyjemnością, a jeśli proces edukacyjny jest dobrze zorganizowany, nie traktuje jej jako przymusu.

Z prowadzonych badań wynika, że dzieci, rozpoczynające rok wcześniej swą przygodę
z edukacją szkolną mają szansę być lepiej rozwinięte niż ich rówieśnicy, a ich potencjał umysłowy może być efektywniej wykorzystany. 
Aby dziecko prawidłowo rozwijało się intelektualnie potrzebuje bodźców, które skłonią go do podjęcia wysiłku. Szkoła realizująca ten projekt jest w stanie dzieciom to umożliwić.

Czytając, pisząc czy rozwiązując zadania w sytuacjach szkolnych, dziecko szybciej rozwinie swoje zdolności. Stanie się bardziej dojrzałe emocjonalnie, usamodzielni się, będzie bardziej odważne i pewne siebie. Łatwiej poradzi sobie z nawiązywaniem kontaktu z innymi ludźmi. Zarówno z rówieśnikami jak i starszymi od siebie. Nie chodzi też o to, żeby dzieci zmuszać
do nauki, ale żeby nie hamować ich naturalnej ciekawości, aby pokazywać im świat, a nie
go zasłaniać.

Z czym spotka się Sześciolatek w pierwszej klasie:

 1. Dziećmi zaopiekują się nie tylko odpowiednio przygotowani do pracy z dzieckiem sześcioletnim nauczyciele, ale również grupa specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 2. Sześciolatek rozpoczynając naukę w pierwszej klasie nie musi umieć czytać, pisać i liczyć, będzie nabywał te umiejętności etapami.

 3. O tym kiedy i ile będą trwały poszczególne zajęcia zdecyduje nauczyciel, na podstawie możliwości dzieci.

 4. Organizacja zajęć będzie uwzględniała potrzeby rozwojowe aktywnych sześciolatków (kreatywne wykorzystywanie przestrzeni szkolnych i zapewnienie dzieciom swobody, czasu na ruch i aktywne działania edukacyjne).

 5. Dzieci będą mogły rozwijać swoje talenty i zainteresowania podczas różnorodnych zajęć dodatkowych.

 6. Praca świetlicy jest dostosowana do różnych aktywności i potrzeb rozwojowych dzieci sześcioletnich, działania nauczycieli świetlicy będą skorelowane z działaniami nauczycieli uczących w klasie.

 7. Sześciolatki będą uczyły się samodzielności i odpowiedzialności za siebie i za innych uczestnicząc w atrakcyjnych programach edukacyjnych.

 

 

.

 

Generated button

 

Szanowni Państwo,

Rodzice Sześciolatków!

Już wkrótce staniecie Państwo przed ważną decyzją dotyczącą dalszej edukacji Waszych dzieci.

Zachęcamy wszystkich Państwa do zainteresowania się z nowym ursynowskim projektem

Aktywny Sześciolatek w I klasie”

Celem projektu jest wspieranie wszechstronnego i zharmonizowanego rozwoju różnych wzajemnie uzupełniających się aktywności dziecka w sferze: intelektualnej, fizycznej
i społeczno-emocjonalnej.

Projekt „Aktywny Sześciolatek w I klasie”, to pomysł na to jak poprzez wcześniej rozpoczętą, ciekawie zorganizowaną edukację, zwiększyć szanse Państwa dzieci na sukces w dorosłym życiu. Start dziecka w szkole będzie łatwiejszy dzięki realizacji dwumiesięcznego programu adaptacyjnego, który rozpocznie się 1 września 2018r. i pozwoli uczniom poznać nowe otoczenie, kolegów i koleżanki, strukturę szkoły oraz nauczycieli i pracowników.

Co zyska Sześciolatek uczestnicząc w projekcie:

 • 4 godziny zajęć dodatkowych tygodniowo dla klasy (w tym 1 h zajęć języka obcego, wyboru pozostałych 3 h dokonają wspólnie szkoła i rodzice),

 • atrakcyjnie zorganizowane zajęcia świetlicowe - w ramach pracy świetlicy szkolnej
  m.in. zajęcia rozwijające kreatywność
  (np. szachy, robotyka, programowanie, trening twórczości),

 • nauczanie z wykorzystaniem metody projektu,

 • naukę na I zmianę,

 • 4 bezpłatne bilety do kina/teatru (w ramach wyjść klasowych),

 • program „Sześciolatek bez prac domowych”,

 • udział w bezpłatnym „Programie Pomocy Przedmedycznej”,

 • udział w bezpłatnych programach sportowych „Sportowy Sześciolatek”
  i „Od zabawy do sportu”
  , prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego (instruktorów i trenerów),

 • bezpłatną „Wyprawkę Małego Sportowca” (strój sportowy + bidon + worek),

 • udział w działaniach propagujących i wspierających zdrowy tryb życia „Aktywna przerwa”, „W zdrowym ciele zdrowy duch” – program zajęć ruchowych na świeżym powietrzu, „Wiem co jem”, „Czas na relaks”,

 • możliwość korzystania z 3 posiłków dziennie,

 • ocenę rozwoju psychomotorycznego – diagnoza przeprowadzona przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Nauka w szkole nie musi być tylko obowiązkiem. Może być również wspaniałą przygodą
i zabawą dającą szansę na rozwój kreatywności i samodzielności, zdobycie wielu ciekawych doświadczeń i nabywanie umiejętności, których wykonywanie będzie sprawiało dzieciom radość.

Nabór prowadzony jest w elektronicznym systemie rekrutacji.

Warunkiem powstania oddziału jest zgłoszenie co najmniej 20 dzieci sześcioletnich.

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny