Drodzy Uczniowie i Rodzice, ostatnie trzy miesiące były bardzo trudnym okresem dla polskich szkół.

Musieliśmy odnaleźć się w nowej niecodziennej sytuacji zdalnego nauczania.

Dziękuję Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom oraz wszystkim Pracownikom SP 310

za ich trud i wysiłek.

Życzę, pomimo wszystkich utrudnień, udanego wypoczynku - żeby wakacje były słoneczne, pełne wrażeń, ale też bezpieczne.

Do zobaczenia, mam nadzieję, we wrześniu.

 

 

Jacek Strzyżewski

Dyrektor SP310

sunflower 2351489 640

 

   

W związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 i zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół

- zapraszamy uczniów klas VIIIa oraz VIIIb do szkoły po odbiór świadectw

w dniu 26 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 /hala sportowa/.

Pozostałe klasy otrzymają świadectwa po wakacjach, gdy szkoła powróci do prowadzenia zajęć stacjonarnych.

Jacek Strzyżewski

Dyrektor SP31

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski informuje, że do 26 czerwca br. przedłużono kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych. Jednocześnie wznowina jest działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, a także ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchomiona jest również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego.

W rozporządzeniu MEN podano 28 czerwca jako dzień, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Data ta pokrywa się z terminem zakończenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom. W praktyce jednak zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek, 26 czerwca, a od soboty, 27 czerwca uczniowie rozpoczną wakacje.

W załączeniu: regulacje prawne oraz komunikat MEN w tej sprawie.

 

Załączniki:

1.      Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. - komunikat MEN

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

KOMUNIKAT DYREKTORA SP 310 

Zgodnie z informacją MEN od dnia 1 czerwca 2020r. do 7 czerwca 2020r. organizuje się nieobowiązkowe konsultacje dla uczniów klas IV - VIII.

Dyrektor Szkoły podaje do wiadomości terminy tych konsultacji.

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem.

Jednorazowo grupa uczestników konsultacji nie może przekroczyć 12 uczniów.

Obowiązują obostrzenia sanitarne.

Uczeń przychodzi na konsultacje z oświadczeniem wypełnionym przez rodziców.

Brak oświadczenia będzie skutkował nieprzyjęciem ucznia na konsultacje!

Konsultacje będą miały miejsce w środę i w czwartek.

Po zebraniu od rodziców informacji dot. udziału dzieci w konsultacjach powstanie plan.

Harmonogram zostanie przekazany do wiadomości przez eDziennik w poniedziałek

 

Generated button

 

Generated button

 

Dyrektor SP310 informuje, że od 24 maja 2020r.

zostaje uruchomiony kolejny kanał komunikacyjny Teams

do komunikacji on line nauczycieli z uczniami,

co umożliwi też prowadzenie lekcji.

 

KOMUNIKAT DYREKTORA SP 310 

Zgodnie z informacją MEN od dnia 25 maja dla uczniów klasy VIII organizuje się nieobowiązkowe konsultacje. Dyrektor Szkoły podaje do wiadomości terminy tych konsultacji (obowiązują od 25 maja i dotyczą klasy VIII).

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są szczególnie skierowane do uczniów, którzy przystępują do egzaminów. Organizacja konsultacji będzie w głównej mierze oparta na przedmiotach zdawanych na egzaminie ósmoklasisty. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem.

Jednorazowo grupa uczestników konsultacji nie może przekroczyć 12 uczniów.

Obowiązują obostrzenia sanitarne.

Uczeń przychodzi na konsultacje z oświadczeniem wypełnionym przez rodziców (do pobrania poniżej).

Brak oświadczenia będzie skutkował nieprzyjęciem ucznia na konsultacje!

Harmonogram zostanie przekazany do wiadomości przez eDziennik w poniedziałek – konsultacje będą miały miejsce w środę i w czwartek.

Terminy Konsultacji dla pozostałych klas zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu.


Generated button

Generated button

 

KOMUNIKAT DYREKTORA SP 310 

Zgodnie z informacją MEN od dnia 25 maja dla uczniów klasy VIII organizuje się nieobowiązkowe konsultacje. Dyrektor Szkoły podaje do wiadomości terminy tych konsultacji (obowiązują od 25 maja i dotyczą klasy VIII).

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są szczególnie skierowane do uczniów, którzy przystępują do egzaminów. Organizacja konsultacji będzie w głównej mierze oparta na przedmiotach zdawanych na egzaminie ósmoklasisty. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem.

Jednorazowo grupa uczestników konsultacji nie może przekroczyć 12 uczniów.

Obowiązują obostrzenia sanitarne.

Uczeń przychodzi na konsultacje z oświadczeniem wypełnionym przez rodziców.

Brak oświadczenia będzie skutkował nieprzyjęciem ucznia na konsultacje!

Harmonogram zostanie przekazany do wiadomości przez eDziennik w poniedziałek – konsultacje będą miały miejsce w środę i w czwartek.

Terminy Konsultacji dla pozostałych klas zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu.

Uwaga!!!

Informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Generated button

 

 

Na jaki okres są zawieszone zajęcia?

 

Od 12 marca do 25 marca 2020 r., z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy.

W okresie przejściowym w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze.

Poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni.

Od poniedziałku, 16 marca br. zajęcia zostają zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do przedszkola, szkoły, placówki oświatowej.

Zgodnie z Rekomendacją Burmistrza Dzielnicy Rekolekcje   w dniach 12 i 13 marca zostają odwołane.

 

W dniu 12 i 13 marca nauczyciele pracują zgodnie z planem pracy szkoły.

 Dyrektor SP310

 Jacek Strzyżewski

 

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazuję zestawienie Dni Otwartych w szkołach podstawowych na Ursynowie

 

Generated button

W dniu 25.02.2020 r. odbędzie się spotkanie

z rodzicami kandydatów do klas pierwszych i szkolnego oddziału przedszkolnego w SP310.

Spotkanie odbędzie się w sali świetlicy o godzinie 18.00.

Opiekę kandydatom zapewni świetlica.

 

Zestawienie Dni Otwartych w szkołach podstawowych na Ursynowie

Szanowni Państwo,

Informujemy , iż w dniu 14.01.2020 r. o  12.00 rozpoczną się zapisy do Warszawskiej Akcji "Zima w Mieście 2020".

Zasady postępowania rekrutacyjnego do Warszawskiej Akcji "Zima w Mieście" 2020 i szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biura Edukacji pod adresem:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/warszawski-program-zima-w-miescie

oraz bezpośrednio w systemie zgłoszeń pod adresem:

https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl/vintro-parents//main_inactive.action

 

Dyrektor SP 310 informuje, że w roku szkolnym 2019/20 uczniowie mogą korzystać

 z opieki w szkole w następujących dniach zimowej przerwy świątecznej:

23.12.2019 r.  (poniedziałek)         w godzinach od 7.00 do  17.00

24.12.2019 r.  (wtorek)             w godzinach od 7.00 do  15.00

27.12.2019 r.  (piątek)               w godzinach od 7.00 do 17.00

30.12.2019 r.  (poniedziałek)         w godzinach od 7.00 do  17.00

31.12.2019 r.  (wtorek)             w godzinach od 7.00 do  15.00

02.01.2020 r.  (czwartek)           w godzinach od 7.00 do  17.00

03.01.2020 r.  (piątek)               w godzinach od 7.00 do 17.00

 

Ze względu na bezpieczeństwo dziecka wypełnienie całej deklaracji jest obowiązkowe

https://drive.google.com/file/d/1uDoZQpAErzXYm6xd6x8qym1K7U0xKw_Z/view?usp=sharing

                                                                                       Warszawa 15.05.2019 r.

Informuję, że w związku z pismem Mazowieckiego Kuratora Oświaty (KOG.576.39.2019.ZR) z dnia 13.05.2019 r. w SP310 odbędzie się spotkanie   z rodzicami uczniów.

Podczas spotkania zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

Termin spotkania 29.05.2019 r. o godz. 18.00 w świetlicy szkolnej.

                                                                                         Dyrektor SP 310

                                                                                        Jacek Strzyżewski

 

 

Informujemy, że z dniem 27.04.19 r. strajk pracowników oświaty został zawieszony.

 

Zgodnie z wrześniowym planem dni 29 i 30 kwietnia oraz 2 maja 2019 r. to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W tych dniach uczniowie mogą korzystać z opieki w szkole w godz. od 7.00 do 17.00.

W tym celu należy wypełnić deklarację, którą można pobrać ze strony internetowej szkoły lub na miejscu w szkole w momencie przyprowadzenia dziecka.

W tych dniach uczniowie, którzy będą korzystać z opieki w szkole, będą mogli również zjeść obiad. Dla przedszkolaków nie będzie śniadań i podwieczorków.

Dzieci należy zgłosić każdego dnia do godziny 9.00.

 

Generated button

 

Uczniowie (i ich rodzice ) przystępujący do egzaminu ósmoklasisty!

 

Informuję, że szkoła jest przygotowana do przeprowadzenia   każdej części egzaminu ósmoklasisty w planowanym terminie.

 

Jacek Strzyżewski

Dyrektor  SP310

 

 

Szanowni Państwo

Rodzice i opiekunowie uczniów SP 310 im. Michała Byliny w Warszawie,

 

W związku z niepewną sytuacją w sprawie osiągnięcia porozumienia między stroną rządową i związkową istnieje duże prawdopodobieństwem ogłoszenia strajku w oświacie.

W wyniku referendum przeprowadzonego w naszej placówce załoga opowiedziała się za strajkiem planowanym na 8 kwietnia 2019 roku. Każdy pracownik ma prawnie zagwarantowaną możliwość przystąpienia do strajku.

W okresie kwietniowym wypadają również dni egzaminów dla naszych uczniów klas 8 (egzamin ma się odbyć w dniach 15,16,17 kwietnia 2019 r.).

Zgodnie z przepisami prawa, każdy pracownik ma prawo podjąć decyzję o przystąpieniu bądź nie do strajku. Wyrazem woli pracowników w naszej szkole, wykazanej podczas referendum, jest zamiar udziału w proteście od 8 kwietnia 2019 roku.

Zakładając, że strajk będzie trwał do egzaminu, zaplanowałem mniejszą liczbę komisji egzaminacyjnych przy zapewnieniu wszystkich dostosowań dla uczniów tego wymagających zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

Mam zapewnienie nielicznych osób, że przerwą strajk na dni egzaminu. W komisjach zgodnie z przepisami muszą być też członkowie z innych placówek. Będę czynił starania w celu pozyskania takich osób.

Ogromnym problemem jest zapewnienie opieki dzieciom/uczniom naszej szkoły od 8.04.2019 r., gdyż w dniu rozpoczęcia strajku może się okazać, że tylko ja mogę opiekować się dziećmi (dyrektor nie strajkuje). Każdy pracownik może przystąpić do strajku.

W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się do Państwa z prośbą o rozważenie możliwości pozostawienia dzieci w domu (bądź zapewnienia innej formy opieki).

Władze dzielnicy planują oddać do dyspozycji dzieci z rodzicami (bezpłatnie) Multikino, Ursynotekę, obiekty UCSIR i DOK.

Pragnę nadmienić, że w takiej sytuacji, w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika opieki osobistej nad zdrowym dzieckiem do lat 8 i brakiem możliwości zapewnienia opieki przez inną osobę, przede wszystkim przez członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie, daje możliwość ubiegania się o zasiłek opiekuńczy (wniosek do ZUS druk Z-15A, oświadczenie ZAS-36).

Zdaję sobie sprawę z wagi problemu i odpowiedzialności za dzieci. W celu zminimalizowania dla Państwa  skutków planowanego protestu (po uzyskaniu informacji o możliwościach sprawowania opieki nad dziećmi w czasie strajku) dołożę starań aby zapewnić opiekę najbardziej potrzebującym. Czynię również starania w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu egzaminu. Decyzje nauczycieli oraz pracowników administracji  i obsługi odnośnie przystąpienia do strajku są w pełni autonomiczne.

Jeżeli dojdzie do planowanego protestu to na bieżąco będę przekazywać Państwu nowe informacje na temat akcji strajkowej w SP310 za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, na stronie internetowej naszej szkoły i we współpracy z Przewodniczącą Rady Rodziców przy SP310 za pomocą innych mediów.

 

Z poważaniem

Jacek Strzyżewski

W dniu 15.02.2019 r. (piątek)

odbędzie się spotkanie

z rodzicami kandydatów

do klas pierwszych

i szkolnego oddziału przedszkolnego

w SP310.

Spotkanie odbędzie się w sali świetlicy

o godzinie 17.30

Opiekę kandydatom zapewni świetlica.

W dniu 15.02.2019 r. odbędzie się spotkanie

z rodzicami kandydatów

do klas pierwszych

i szkolnego oddziału przedszkolnego

w SP310

Spotkanie odbędzie się w sali świetlicy

o godzinie 17.30

Opiekę kandydatom zapewni świetlica

 

Dyrektor SP 310 informuje, że w roku szkolnym 2018/19 uczniowie mogą korzystać

z opieki w szkole w następujących dniach zimowej przerwy świątecznej:

 

24-12-2018 r. (poniedziałek) w godzinach od 7.00 do 15.00

27-12-2018 r. (czwartek) w godzinach od 7.00 do 15.00

28-12-2018 r. (piątek) w godzinach od 7.00 do 15.00

31.12. 2018 r. (poniedziałek) w godzinach od 7.00 do 15.00

 

Generated button

 

Wypełnione deklaracje oddajemy do sekretariatu szkoły do dnia 18 grudnia 2018 r.

 

Dyrektor SP 310 informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie mogą korzystać

z opieki w szkole w następujących dniach wolnych od zajęć dydaktycznych:

02-11-2018 (piątek) w godzinach od 7.00 do 17.00

 

Generated button

Zarządzenie Dyrektora SP310 w sprawie dni wolnych 

DNI WOLNE

 

wolnne

   

Certyfikaty i programy  

 logo ogarnij

szkola z pomyslem

20161025 120343 576x1024

 

wf z klasa

   

Gazetka szkolna  

anafora

   

 indywidualni3

 

   

Ważne strony

 

         
           
anikar   kasisi  rr  bip  

 

 

 

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny