KOMUNIKAT DYREKTORA SP 310 

Zgodnie z informacją MEN od dnia 1 czerwca 2020r. do 7 czerwca 2020r. organizuje się nieobowiązkowe konsultacje dla uczniów klas IV - VIII.

Dyrektor Szkoły podaje do wiadomości terminy tych konsultacji.

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem.

Jednorazowo grupa uczestników konsultacji nie może przekroczyć 12 uczniów.

Obowiązują obostrzenia sanitarne.

Uczeń przychodzi na konsultacje z oświadczeniem wypełnionym przez rodziców.

Brak oświadczenia będzie skutkował nieprzyjęciem ucznia na konsultacje!

Konsultacje będą miały miejsce w środę i w czwartek.

Po zebraniu od rodziców informacji dot. udziału dzieci w konsultacjach powstanie plan.

Harmonogram zostanie przekazany do wiadomości przez eDziennik w poniedziałek

 

Generated button

 

Generated button

 

 

KOMUNIKAT DYREKTORA SP 310 

Zgodnie z informacją MEN od dnia 25 maja dla uczniów klasy VIII organizuje się nieobowiązkowe konsultacje. Dyrektor Szkoły podaje do wiadomości terminy tych konsultacji (obowiązują od 25 maja i dotyczą klasy VIII).

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są szczególnie skierowane do uczniów, którzy przystępują do egzaminów. Organizacja konsultacji będzie w głównej mierze oparta na przedmiotach zdawanych na egzaminie ósmoklasisty. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem.

Jednorazowo grupa uczestników konsultacji nie może przekroczyć 12 uczniów.

Obowiązują obostrzenia sanitarne.

Uczeń przychodzi na konsultacje z oświadczeniem wypełnionym przez rodziców (do pobrania poniżej).

Brak oświadczenia będzie skutkował nieprzyjęciem ucznia na konsultacje!

Harmonogram zostanie przekazany do wiadomości przez eDziennik w poniedziałek – konsultacje będą miały miejsce w środę i w czwartek.

Terminy Konsultacji dla pozostałych klas zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu.


Generated button

Generated button

 

KOMUNIKAT DYREKTORA SP 310 

Zgodnie z informacją MEN od dnia 25 maja dla uczniów klasy VIII organizuje się nieobowiązkowe konsultacje. Dyrektor Szkoły podaje do wiadomości terminy tych konsultacji (obowiązują od 25 maja i dotyczą klasy VIII).

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są szczególnie skierowane do uczniów, którzy przystępują do egzaminów. Organizacja konsultacji będzie w głównej mierze oparta na przedmiotach zdawanych na egzaminie ósmoklasisty. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem.

Jednorazowo grupa uczestników konsultacji nie może przekroczyć 12 uczniów.

Obowiązują obostrzenia sanitarne.

Uczeń przychodzi na konsultacje z oświadczeniem wypełnionym przez rodziców.

Brak oświadczenia będzie skutkował nieprzyjęciem ucznia na konsultacje!

Harmonogram zostanie przekazany do wiadomości przez eDziennik w poniedziałek – konsultacje będą miały miejsce w środę i w czwartek.

Terminy Konsultacji dla pozostałych klas zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu.

Uwaga!!!

Informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Generated button

 

 

Na jaki okres są zawieszone zajęcia?

 

Od 12 marca do 25 marca 2020 r., z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy.

W okresie przejściowym w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze.

Poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni.

Od poniedziałku, 16 marca br. zajęcia zostają zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do przedszkola, szkoły, placówki oświatowej.

Zgodnie z Rekomendacją Burmistrza Dzielnicy Rekolekcje   w dniach 12 i 13 marca zostają odwołane.

 

W dniu 12 i 13 marca nauczyciele pracują zgodnie z planem pracy szkoły.

 Dyrektor SP310

 Jacek Strzyżewski

 

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazuję zestawienie Dni Otwartych w szkołach podstawowych na Ursynowie

 

Generated button

W dniu 25.02.2020 r. odbędzie się spotkanie

z rodzicami kandydatów do klas pierwszych i szkolnego oddziału przedszkolnego w SP310.

Spotkanie odbędzie się w sali świetlicy o godzinie 18.00.

Opiekę kandydatom zapewni świetlica.

 

Zestawienie Dni Otwartych w szkołach podstawowych na Ursynowie

Szanowni Państwo,

Informujemy , iż w dniu 14.01.2020 r. o  12.00 rozpoczną się zapisy do Warszawskiej Akcji "Zima w Mieście 2020".

Zasady postępowania rekrutacyjnego do Warszawskiej Akcji "Zima w Mieście" 2020 i szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biura Edukacji pod adresem:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/warszawski-program-zima-w-miescie

oraz bezpośrednio w systemie zgłoszeń pod adresem:

https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl/vintro-parents//main_inactive.action

 

Dyrektor SP 310 informuje, że w roku szkolnym 2019/20 uczniowie mogą korzystać

 z opieki w szkole w następujących dniach zimowej przerwy świątecznej:

23.12.2019 r.  (poniedziałek)         w godzinach od 7.00 do  17.00

24.12.2019 r.  (wtorek)             w godzinach od 7.00 do  15.00

27.12.2019 r.  (piątek)               w godzinach od 7.00 do 17.00

30.12.2019 r.  (poniedziałek)         w godzinach od 7.00 do  17.00

31.12.2019 r.  (wtorek)             w godzinach od 7.00 do  15.00

02.01.2020 r.  (czwartek)           w godzinach od 7.00 do  17.00

03.01.2020 r.  (piątek)               w godzinach od 7.00 do 17.00

 

Ze względu na bezpieczeństwo dziecka wypełnienie całej deklaracji jest obowiązkowe

https://drive.google.com/file/d/1uDoZQpAErzXYm6xd6x8qym1K7U0xKw_Z/view?usp=sharing

                                                                                       Warszawa 15.05.2019 r.

Informuję, że w związku z pismem Mazowieckiego Kuratora Oświaty (KOG.576.39.2019.ZR) z dnia 13.05.2019 r. w SP310 odbędzie się spotkanie   z rodzicami uczniów.

Podczas spotkania zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

Termin spotkania 29.05.2019 r. o godz. 18.00 w świetlicy szkolnej.

                                                                                         Dyrektor SP 310

                                                                                        Jacek Strzyżewski

 

 

Informujemy, że z dniem 27.04.19 r. strajk pracowników oświaty został zawieszony.

 

Zgodnie z wrześniowym planem dni 29 i 30 kwietnia oraz 2 maja 2019 r. to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W tych dniach uczniowie mogą korzystać z opieki w szkole w godz. od 7.00 do 17.00.

W tym celu należy wypełnić deklarację, którą można pobrać ze strony internetowej szkoły lub na miejscu w szkole w momencie przyprowadzenia dziecka.

W tych dniach uczniowie, którzy będą korzystać z opieki w szkole, będą mogli również zjeść obiad. Dla przedszkolaków nie będzie śniadań i podwieczorków.

Dzieci należy zgłosić każdego dnia do godziny 9.00.

 

Generated button

 

Uczniowie (i ich rodzice ) przystępujący do egzaminu ósmoklasisty!

 

Informuję, że szkoła jest przygotowana do przeprowadzenia   każdej części egzaminu ósmoklasisty w planowanym terminie.

 

Jacek Strzyżewski

Dyrektor  SP310

 

 

Szanowni Państwo

Rodzice i opiekunowie uczniów SP 310 im. Michała Byliny w Warszawie,

 

W związku z niepewną sytuacją w sprawie osiągnięcia porozumienia między stroną rządową i związkową istnieje duże prawdopodobieństwem ogłoszenia strajku w oświacie.

W wyniku referendum przeprowadzonego w naszej placówce załoga opowiedziała się za strajkiem planowanym na 8 kwietnia 2019 roku. Każdy pracownik ma prawnie zagwarantowaną możliwość przystąpienia do strajku.

W okresie kwietniowym wypadają również dni egzaminów dla naszych uczniów klas 8 (egzamin ma się odbyć w dniach 15,16,17 kwietnia 2019 r.).

Zgodnie z przepisami prawa, każdy pracownik ma prawo podjąć decyzję o przystąpieniu bądź nie do strajku. Wyrazem woli pracowników w naszej szkole, wykazanej podczas referendum, jest zamiar udziału w proteście od 8 kwietnia 2019 roku.

Zakładając, że strajk będzie trwał do egzaminu, zaplanowałem mniejszą liczbę komisji egzaminacyjnych przy zapewnieniu wszystkich dostosowań dla uczniów tego wymagających zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

Mam zapewnienie nielicznych osób, że przerwą strajk na dni egzaminu. W komisjach zgodnie z przepisami muszą być też członkowie z innych placówek. Będę czynił starania w celu pozyskania takich osób.

Ogromnym problemem jest zapewnienie opieki dzieciom/uczniom naszej szkoły od 8.04.2019 r., gdyż w dniu rozpoczęcia strajku może się okazać, że tylko ja mogę opiekować się dziećmi (dyrektor nie strajkuje). Każdy pracownik może przystąpić do strajku.

W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się do Państwa z prośbą o rozważenie możliwości pozostawienia dzieci w domu (bądź zapewnienia innej formy opieki).

Władze dzielnicy planują oddać do dyspozycji dzieci z rodzicami (bezpłatnie) Multikino, Ursynotekę, obiekty UCSIR i DOK.

Pragnę nadmienić, że w takiej sytuacji, w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika opieki osobistej nad zdrowym dzieckiem do lat 8 i brakiem możliwości zapewnienia opieki przez inną osobę, przede wszystkim przez członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie, daje możliwość ubiegania się o zasiłek opiekuńczy (wniosek do ZUS druk Z-15A, oświadczenie ZAS-36).

Zdaję sobie sprawę z wagi problemu i odpowiedzialności za dzieci. W celu zminimalizowania dla Państwa  skutków planowanego protestu (po uzyskaniu informacji o możliwościach sprawowania opieki nad dziećmi w czasie strajku) dołożę starań aby zapewnić opiekę najbardziej potrzebującym. Czynię również starania w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu egzaminu. Decyzje nauczycieli oraz pracowników administracji  i obsługi odnośnie przystąpienia do strajku są w pełni autonomiczne.

Jeżeli dojdzie do planowanego protestu to na bieżąco będę przekazywać Państwu nowe informacje na temat akcji strajkowej w SP310 za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, na stronie internetowej naszej szkoły i we współpracy z Przewodniczącą Rady Rodziców przy SP310 za pomocą innych mediów.

 

Z poważaniem

Jacek Strzyżewski

W dniu 15.02.2019 r. (piątek)

odbędzie się spotkanie

z rodzicami kandydatów

do klas pierwszych

i szkolnego oddziału przedszkolnego

w SP310.

Spotkanie odbędzie się w sali świetlicy

o godzinie 17.30

Opiekę kandydatom zapewni świetlica.

W dniu 15.02.2019 r. odbędzie się spotkanie

z rodzicami kandydatów

do klas pierwszych

i szkolnego oddziału przedszkolnego

w SP310

Spotkanie odbędzie się w sali świetlicy

o godzinie 17.30

Opiekę kandydatom zapewni świetlica

 

Dyrektor SP 310 informuje, że w roku szkolnym 2018/19 uczniowie mogą korzystać

z opieki w szkole w następujących dniach zimowej przerwy świątecznej:

 

24-12-2018 r. (poniedziałek) w godzinach od 7.00 do 15.00

27-12-2018 r. (czwartek) w godzinach od 7.00 do 15.00

28-12-2018 r. (piątek) w godzinach od 7.00 do 15.00

31.12. 2018 r. (poniedziałek) w godzinach od 7.00 do 15.00

 

Generated button

 

Wypełnione deklaracje oddajemy do sekretariatu szkoły do dnia 18 grudnia 2018 r.

 

Dyrektor SP 310 informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie mogą korzystać

z opieki w szkole w następujących dniach wolnych od zajęć dydaktycznych:

02-11-2018 (piątek) w godzinach od 7.00 do 17.00

 

Generated button

Zarządzenie Dyrektora SP310 w sprawie dni wolnych 

DNI WOLNE

 

wolnne

   

Certyfikaty i programy  

 logo ogarnij

szkola z pomyslem

20161025 120343 576x1024

 

wf z klasa

   

Gazetka szkolna  

anafora

   

 indywidualni3

 

   

Ważne strony

 

         
           
anikar   kasisi  rr  bip  

 

 

 

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny