Drodzy Uczniowie i Rodzice, ostatnie trzy miesiące były bardzo trudnym okresem dla polskich szkół.

Musieliśmy odnaleźć się w nowej niecodziennej sytuacji zdalnego nauczania.

Dziękuję Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom oraz wszystkim Pracownikom SP 310

za ich trud i wysiłek.

Życzę, pomimo wszystkich utrudnień, udanego wypoczynku - żeby wakacje były słoneczne, pełne wrażeń, ale też bezpieczne.

Do zobaczenia, mam nadzieję, we wrześniu.

 

 

Jacek Strzyżewski

Dyrektor SP310

sunflower 2351489 640

 

   

 

 

Szanowni Państwo

Rodzice i opiekunowie uczniów SP 310 im. Michała Byliny w Warszawie,

 

W związku z niepewną sytuacją w sprawie osiągnięcia porozumienia między stroną rządową i związkową istnieje duże prawdopodobieństwem ogłoszenia strajku w oświacie.

W wyniku referendum przeprowadzonego w naszej placówce załoga opowiedziała się za strajkiem planowanym na 8 kwietnia 2019 roku. Każdy pracownik ma prawnie zagwarantowaną możliwość przystąpienia do strajku.

W okresie kwietniowym wypadają również dni egzaminów dla naszych uczniów klas 8 (egzamin ma się odbyć w dniach 15,16,17 kwietnia 2019 r.).

Zgodnie z przepisami prawa, każdy pracownik ma prawo podjąć decyzję o przystąpieniu bądź nie do strajku. Wyrazem woli pracowników w naszej szkole, wykazanej podczas referendum, jest zamiar udziału w proteście od 8 kwietnia 2019 roku.

Zakładając, że strajk będzie trwał do egzaminu, zaplanowałem mniejszą liczbę komisji egzaminacyjnych przy zapewnieniu wszystkich dostosowań dla uczniów tego wymagających zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

Mam zapewnienie nielicznych osób, że przerwą strajk na dni egzaminu. W komisjach zgodnie z przepisami muszą być też członkowie z innych placówek. Będę czynił starania w celu pozyskania takich osób.

Ogromnym problemem jest zapewnienie opieki dzieciom/uczniom naszej szkoły od 8.04.2019 r., gdyż w dniu rozpoczęcia strajku może się okazać, że tylko ja mogę opiekować się dziećmi (dyrektor nie strajkuje). Każdy pracownik może przystąpić do strajku.

W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się do Państwa z prośbą o rozważenie możliwości pozostawienia dzieci w domu (bądź zapewnienia innej formy opieki).

Władze dzielnicy planują oddać do dyspozycji dzieci z rodzicami (bezpłatnie) Multikino, Ursynotekę, obiekty UCSIR i DOK.

Pragnę nadmienić, że w takiej sytuacji, w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika opieki osobistej nad zdrowym dzieckiem do lat 8 i brakiem możliwości zapewnienia opieki przez inną osobę, przede wszystkim przez członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie, daje możliwość ubiegania się o zasiłek opiekuńczy (wniosek do ZUS druk Z-15A, oświadczenie ZAS-36).

Zdaję sobie sprawę z wagi problemu i odpowiedzialności za dzieci. W celu zminimalizowania dla Państwa  skutków planowanego protestu (po uzyskaniu informacji o możliwościach sprawowania opieki nad dziećmi w czasie strajku) dołożę starań aby zapewnić opiekę najbardziej potrzebującym. Czynię również starania w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu egzaminu. Decyzje nauczycieli oraz pracowników administracji  i obsługi odnośnie przystąpienia do strajku są w pełni autonomiczne.

Jeżeli dojdzie do planowanego protestu to na bieżąco będę przekazywać Państwu nowe informacje na temat akcji strajkowej w SP310 za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, na stronie internetowej naszej szkoły i we współpracy z Przewodniczącą Rady Rodziców przy SP310 za pomocą innych mediów.

 

Z poważaniem

Jacek Strzyżewski

   

Certyfikaty i programy  

 logo ogarnij

szkola z pomyslem

20161025 120343 576x1024

 

wf z klasa

   

Gazetka szkolna  

anafora

   

 indywidualni3

 

   

Ważne strony

 

         
           
anikar   kasisi  rr  bip  

 

 

 

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny