WYPOŻYCZENIE PODRĘCZNIKÓW DLA Kl. IV; V ; VIII

Wypożyczenie podręczników dla klas 4, 5 i 8

na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się dnia:

11 września 2019 r.

w magazynie bibliotecznym tzw. „klatce”

w godzinach: 11.00 – 19.00.

Zapraszamy rodziców po odbiór podręczników.

 

 

WYPOŻYCZENIE PODRĘCZNIKÓW DLA Kl. VI; VII

Wypożyczenie podręczników dla klas 6 i 7

na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się dnia:

12 września 2019 r.

w magazynie bibliotecznym tzw. „klatce”

w godzinach: 11.00 – 19.00.

Zapraszamy rodziców po odbiór podręczników.

STYPENDIUM SZKOLNE

cykliczna, miesięczna pomoc o charakterze socjalnym.

 

Okoliczności uzasadniające pomoc:

- bezrobocie – opiekunów ucznia;

- ciężka i długotrwała choroba,

- niepełnosprawność – ucznia, rodzeństwa lub opiekunów

- brak umiejętności wykonywania funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

 

Kryterium dochodowe:

Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie NIE MOŻE przekroczyć 528 zł.

 

WNIOSKI:

Do pobrania na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie szkolnym, w gabinecie pedagoga i psychologa szkolnego (dawna sala 14 w nowej części szkoły).

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ DO 16 WRZEŚNIA 2019 r., w gabinecie pedagoga lub sekretariacie szkoły.

Wniosek kierowany jest do Burmistrza Dzielnicy Ursynów.

Generated button

 

ZASIŁEK SZKOLNY – jednorazowa pomoc o charakterze socjalnym

W sytuacji ucznia przejściowo znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego – pożaru, nagłej choroby w rodzinie, nieszczęśliwego wypadku powodującego uszczerbek na zdrowiu ucznia lub członka rodziny

O zasiłek można ubiegać się do dwóch miesięcy po wystąpieniu zdarzenia.

Wniosek do pobrania na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie szkolnym, w gabinecie pedagoga i psychologa szkolnego (dawna sala 14 w nowej części szkoły).

Wniosek o zasiłek należy składaćw gabinecie pedagoga lub sekretariacie szkoły.

Generated button

 

Uwaga!

Proszę sprawdzić drobne zmiany w planie lekcji w klasie 7c i 8b

plan lekcji1

 Uwaga!

Zebranie świetlicowe dla rodziców klas I odbędzie się 4.09.2019 r. (środa) o godzinie 17:00 w świetlicy.

 

4 września 2019 (środa)

SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI KLAS 

klasa

wychowawca

sala

godz.

0a

Kinga Szczesik i Kamila Mazurek

0

17.30

1a

Anna Kondratowicz

4

18.00

1b

Izyda Koryl

6

18.15

2a

Magdalena Cieślak

1

17.00

2b

Sylwia Mikucka

6

17.00

3a

Barbara Szarf

5

17.00

3b

Edyta Jurek

5

18.30

3c

Agnieszka Szota 

9

17.00

4a

Barbara Woźniak

15

17.00

5a

Izabela Žiška

10

17.00

5b

Beata Gołębiewska

11

17.00

5c

Jolanta Relidzyńska

8

17.00

5d

Dariusz Stokowski

7

18.00

6a

Jolanta Papierzyńska

12

17.00

6b

Katarzyna Wardawa-Stec

16

18.00

6c

Aleksandra Walas

7

17.00

6d

Magdalena Cieślak

1

18.00

7a

Beata Żak

17

18.00

7b

Anna Kondratowicz

16

17.00

7c

Agnieszka Maj

3

17.00

8a

Aneta Stępniewska

19

17.00

8b

Agnieszka Miaśnikiewicz 

10

18.00

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny