Święto Niepodległości- konkurs historyczny

102. rocznica odzyskania niepodległości

W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości zapraszamy do udziału w konkursie szkolnym.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas I-III i IV-VIII.

 

1. Uczniowie klas I - III przygotowują do wyboru:

a) pracę plastyczną zatytułowaną: „Niepodległość w oczach dziecka” (technika dowolna, format ustalony przez wychowawcę),

b) pracę plastyczną - dwustronną kartkę z życzeniami dla Niepodległej.

 

2. Uczniowie klas IV - VIII przygotowują do wyboru:

a) pracę fotograficzną: „Moje spojrzenie na Niepodległość” ilustrującą miejsca pamięci narodowej oraz wkład Polaków w odzyskanie Niepodległości (od 3 do 6 zdjęć, zdjęcia w formacie umożliwiającym wystawienie ich na korytarzu szkolnym),

b) grę planszową dotyczącą Bitwy Warszawskiej 1920 roku. W skład gry powinny wchodzić: opis gry z określeniem zadań i reguł, elementy pozwalające na grę wedle określonych w opisie reguł (np. tytuł, plansza, pionki, karty do gry itp.).

Po pięć najlepszych prac (a właściwie ich fotografie) z klas I-III i IV-VIII zostanie wysłanych na konkurs organizowany przez Muzeum Niepodległości w Warszawie pt. „Niepodległa 2020”.

Nagrodą jest także ocena celująca z historii dla pięciu zwycięzców wpisana jak ocena za pracę klasową. Pozostali uczestnicy otrzymają cząstkowe oceny bardzo dobre lub celujące z historii.

Prace składamy: do wychowawców (klasy I-III), do nauczycieli historii (klasy IV-VIII)

TERMIN: do 23 października 2020 r.

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny