Drodzy Uczniowie i Rodzice, ostatnie trzy miesiące były bardzo trudnym okresem dla polskich szkół.

Musieliśmy odnaleźć się w nowej niecodziennej sytuacji zdalnego nauczania.

Dziękuję Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom oraz wszystkim Pracownikom SP 310

za ich trud i wysiłek.

Życzę, pomimo wszystkich utrudnień, udanego wypoczynku - żeby wakacje były słoneczne, pełne wrażeń, ale też bezpieczne.

Do zobaczenia, mam nadzieję, we wrześniu.

 

 

Jacek Strzyżewski

Dyrektor SP310

sunflower 2351489 640

 

   

„Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza a wyz­wa­la, nie ciągnie a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je, nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda a za­pytu­je - przeżyje wraz z dziećmi wiele 
nat­chnionych chwil”.

                                       Janusz Korczak

 

Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania-uczenia się jest źródłem pozytywnych doświadczeń dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to wspierając rozwój ucznia oraz jego naturalne dążenie do poznania otaczającego świata z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka oraz ściśle współpracując z jego rodzicami/opiekunami.

W codziennych działaniach kierujemy się zasadami poszanowania godności człowieka oraz tolerancji
w znaczeniach, które wynikają z nadrzędnych aktów prawnych: Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka oraz Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

   

Certyfikaty i programy  

 logo ogarnij

szkola z pomyslem

20161025 120343 576x1024

 

wf z klasa

   

Gazetka szkolna  

anafora

   

 indywidualni3

 

   

Ważne strony

 

         
           
anikar   kasisi  rr  bip  

 

 

 

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny