Zajęcia dodatkowe prowadzone przez wychowawców świetlicy


w roku szkolnym 2017/18

 

 

W sprawie zapisania dzieci na w/w kółka należy zgłaszać się bezpośrednio do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.
Na każde zajęcia wymagana jest pisemna zgoda rodziców.

 

 

Rodzaj zajęć

Nauczyciel prowadzący zajęcia

Termin zajęć

Zajęcia plastyczne

p. Edyta Boguszewska

Poniedziałek

8.00-8.45

Szachy

p. Krystian Ciszkowski

Czwartek

12.55- 13.40

Zajęcia plastyczne

p. Kinga Ciszkowska

Czwartek

8.00-8.45

Zajęcia sportowe przy muzyce

(szarfy)

p. Grażyna Rybka

Wtorek (co drugi tydzień)

12.55-13.40

Gimnastyka korekcyjna

(klasy 0-1)

p. Dorota Małkowska

Piątek

11.40- 12.25

Zajęcia plastyczne

p. Ola Ciszkowska

Wtorek

10.45-11.30

Zabawy z językiem angielskim

p. Dorota Leończuk

Czwartek

14.00-14.45

Zajęcia sportowe

p. Darek Stokowski

Poniedziałek

12.55-13.40- hala

14.00-14.45 - hala

Wtorek

8.00-8.45- hala

Czwartek

14.00-14.45- hala

Zajęcia sportowe

p. Dorota Małkowska

Czwartek

8.00-8.45- hala

Piątek

9.50- 10.45- hala

 

 

Zapraszamy do udziału!

 

 

 

 

 

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny