Akademia Nadwiślańska

rzeka
Akademia Nadwiślańska” to projekt edukacyjny dla uczniów warszawskich szkół, zorganizowany z okazji Roku Wisły 2017, którego celem jest szeroko
pojęta edukacja ekologiczna i wiślana dzieci i młodzieży. Projekt wpisuje się też w starania Warszawy do tytułu Zielonej Stolicy Europy w 2018 r.

PTTK/Oddział Mazowsze proponuje placówkom edukacyjnym działania mające na celu zwiększenie wiedzy uczniów na temat znaczenia Wisły i jej doliny dla miasta. Podczas gier terenowych, spacerów nad Wisłą i spotkań z instruktorem ochrony przyrody dzieci i młodzież będą uczyli się o dolinie Wisły i charakterystycznych dla niej lasach łęgowych, poznają nadwiślańskie rezerwaty przyrody, w tym zwłaszcza siedliska ptasie. Poznają też elementy historii Warszawy jako miasta nadwiślańskiego.

Ważną częścią projektu będą działania mające na celu budowanie pozytywnych nawyków związanych z zachowaniem czystości Wisły i jej otoczenia oraz aktywnego spędzania czasu nad rzeką i na rzece, w tym bezpieczeństwa nad i w wodzie.

 

 giphy.com

 

 

 

 

:)

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny