KALENDARZ

roku szkolnego 2019/20 w SP 310

 

  1. Zimowa przerwa świąteczna:

23 – 31 grudnia 2019 r. (wracamy do szkoły 07.01.2020 r.)

  1. Zakończenie I półrocza: 21 stycznia 2020 r.;

Półrocze II rozpoczynamy 22 stycznia 2020 r.

  1. Ferie zimowe:

10-23 lutego 2020 r. (wracamy do szkoły 24.02.2020 r.)

  1. Wiosenna przerwa świąteczna:

9–14 kwietnia 2020 r. (wracamy do szkoły 15.04.2020 r.)

  1. Dni wolne

1 listopada 2019 r. (piątek) Dzień Wszystkich Świętych

11 listopada 2019 r. (poniedziałek) Narodowe Święto Niepodległości

1 stycznia 2020 r. (środa) Nowy Rok

6 stycznia 2020 r. (poniedziałek) Trzech Króli

1 maja 2020 r. (piątek) Międzynarodowe Święto Pracy

11 czerwca 2020 r. (czwartek) Boże Ciało

  1. Egzaminy ósmoklasisty

21 kwietnia 2020 r. (wtorek, godz. 900)- język polski

22 kwietnia 2020 r. (środa, godz. 900) - matematyka

23 kwietnia 2020 r. (czwartek, godz. 900)- język obcy nowożytny (język angielski)

  1. Zakończenie roku szkolnego 2019/2020:

26 czerwca 2020 r.

ŚWIĘTA SZKOLNE

16 października 2019 r. – Ślubowanie Klas Pierwszych

maj 2020 r. – Święto Szkoły

ZEBRANIA Z RODZICAMI (środy)

11 4września 2019 r.

spotkanie organizacyjne

23 października 2019 r.

spotkanie „przy stolikach”

11 grudnia 2019 r.

arkusz postępów ucznia: propozycje ocen śródrocznych, propozycje ocen zachowania oraz inf. o przewidywanych ocenach niedostatecznych

22 stycznia 2020 r.

podsumowanie I półrocza, oceny śródroczne

25 marca 2020 r.

spotkanie „przy stolikach”

13 maja 2020 r.

arkusz postępów ucznia: propozycje ocen rocznych, propozycje ocen zachowania oraz informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych

RADY w sprawie klasyfikacji

16 i 21 stycznia 2020 r.

16 i 18 czerwca 2020 r.

 

 

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny